عکس_کوچک_1

خانه های پیش ساخته سبک

با مصالح پيش ساخته ( ساندويچ پانل و يا مصالح پلي استايرن ) و انواع آهن آلات بر مبنای نقشه و درخواست مشتری ساخته مي شود.

اطلاعات فنی

نام سازه lsf

خانه های پیش ساخته سبک |

برند سازه lsf

کبیرپانل |

کارخانه تولید کننده سازه lsf

کبیرپانل |

کشور تولید کننده سازه lsf

ایران |

رنگ بندی موجود

zebra
RAL 1015
zebra
RAL 1028
zebra
RAL 2004
zebra
RAL 3000
zebra
RAL 3020
zebra
RAL 5015
zebra
RAL 6024
zebra
RAL 7040
zebra
RAL 8004
zebra
RAL 9016

Copyright © 2015 kabirpanel.com All rights reserved