شما اینجا هستید

صفحه اصلی مقالات

تاریخچه سازه های ساندویچی و لانه زنبوری ها

تاریخچه سازه های ساندویچی و لانه زنبوری ها

مدت ها قبل از آن که بشر دست به ساخت سازه ها، ساختمان ها و ماشین ها بزند، مفهوم ساندویچ و ساختار لانه زنبوری توسط طبیعت توسعه و ایجاد شده بود.

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1396

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1396

کبیر پانل در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران سال 1396 شرکت کرده است.

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان قم

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان قم

کبیر پانل در نمایشگاه قم شرکت کرده است.

نمایشگاه صنعت ساختمان پلیس

نمایشگاه صنعت ساختمان پلیس

کبیر پانل در نمایشگاه پلیس شرکت کرده است.

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ترکمنستان 93

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ترکمنستان 93

کبیر پانل در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ترکمنستان سال 93 شرکت کرده است.

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان افغانستان هرات 93

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان افغانستان هرات 93

کبیر پانل در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان افغانستان هرات 93 شرکت کرده است.

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ترکمنستان 92

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ترکمنستان 92

کبیر پانل در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ترکمنستان سال 92 شرکت کرده است.

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ارمنستان 92

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ارمنستان 92

کبیر پانل در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ارمنستان 92 شرکت کرده است.

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1391

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1391

کبیر پانل در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 91 شرکت کرده است.

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ترکمنستان 91

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ترکمنستان 91

کبیر پانل در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ترکمنستان سال 91 شرکت کرده است.

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 89

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 89

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران

خبر 2

خبر 2

شرکت کبیر پانل تنها شرکتی است که بطور کامل از گاز پنتان استفاده می کند

خبر 1

خبر 1

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشور نیجریه شهر لاگوس

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت و سئو سایت نمایشگاه مجازی

Copyright © 2015 kabirpanel.com All rights reserved