ورق های پوششی کبیر پانل

ورق آلومینیوم به ضخامت 0.7 و آلیاژ 31.5 بصورت ساده و پیش رنگ سه لایه به ضخامت 20 میکرون می باشد .
مشخصات :
ورق کالوانیزه به ضخامت 0.5 میلیمتر با 2.75 گرم بر متر مربع فلز روی در دو طرف پوشیده شده اند و ضخامت متوسط پوشش گالوانیزه بر روی هر طرف در حدود 20 میکرون می باشد .

این ورق میتواند به صورت ساده و پیش رنگ باشد .

ورق آلومینیوم به ضخامت 0.7 و آلیاژ 31.5 بصورت ساده و پیش رنگ سه لایه به ضخامت 20 میکرون می باشد .

ورق های مورد استفاده در ساندویچ پانل کبیر دارای مشخصه های فنی ذیل میباشد
- ضخامت ورق لایه بیرونی 0.5 (در پانل گالوانیزه)

- ضخامت ورق لایه درونی 0.5 (در پانل گالوانیزه)

- ضخامت ورق لایه بیرونی 0.7 (در پانل آلومینیوم)

- ضخامت ورق لایه درونی 0.7 (در پانل آلومینیوم)

- ضخامت ورق لایه بیرونی 0.5 (در پانل آلوزینگ)

- ضخامت ورق لایه درونی 0.5 (در پانل آلوزینگ)

- ضخامت ورق لایه بیرونی 0.5 (در پانل گالوانیزه)

- فویل آلومینیومی مسطح (نخ دار) با گرماژ 80 و لایه فوم آلومینیوم

جناب آقای صراف نژاد

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت و سئو سایت نمایشگاه مجازی

Copyright © 2015 kabirpanel.com All rights reserved